Posted on

Table of Contents

We knew from a previous article that DTU used to fund fossil fuels. Before starting the campaign we wanted to check if this was still the case, so we filed a freedom of information request (aktindsigt).

Our request

Kære DTU, Der søges hermed aktindsigt i DTU’s aktieportefølje for DTU’s investering af frie midler. Vi søger indsigt i:

  • Navn på kapitalforvalter og information vedrørende evt. investeringsprodukt.
  • Liste af navne på selskaber i porteføljen og hvor meget der er investeret i hver af disse selskaber.
  • Derudover information om DTU’s eventuelle investeringspolitik.

Venlig hilsen, Lukas Kluge, Kristoffer Pedersen og Elisabeth Knipschildt

DTUs answer

Kære Lukas, Kristoffer og Elisabeth,

DTU vender hermed tilbage på jeres aktindsigtsanmodning vedrørende ”aktindsigt i DTU’s aktieportefølje for DTU’s investering af frie midler”.

DTU har behandlet jeres aktindsigtsanmodning efter reglerne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).

Vi har følgende oplysninger, som vi mener dækker jeres anmodning ud fra en læsning af spørgsmålene stillet nedenfor;

DTU bruger følgende kapitalforvaltere

  • Jyske Capital (Jyske Bank A/S)

  • Danske Bank A/S

  • SEB Asset Management (Skandinaviska Enskilda Banken AS; Copenhagen Branch)

Fælles for dem er at de bl.a. placerer DTU’s midler i investeringsforeninger, hvor der fokuseres enten på aktier eller obligationer.

Selskaber i porteføljen

Investeringsforeninger betragtes i denne sammenhæng som aktier, uanset om investeringsforeningens fokus er aktier eller obligationer.

Investeringsforeningens navnFondskodeVærdi 31/12 2021
Invf.Jyske Port. Aktier SRI Indeks EngrDK006128637417.632.695,61
DIE EuInGrCpBRWDDK00607915643.409.284,30
DIE Gl.RestrictDK00602292846.808.479,23
SEBinvest AKL KreditobligationerDK00608125841.460.474,10
SEBinvest AKL Europa Small Cap IDK00608126671.266.426,66
SEBinvest AKL Japan Hybrid IDK0060812741160.831,79
SEBinvest AKL US High Yield BondDK00608129073.024.146,20
Wealth Invest AKL SEB Globale AkDK00608131292.791.445,18
Wealth Invest AKL SEB Emerging MDK0060813202411.525,70
Wealth Invest AKL SEB EM FX BaskDK00608133921.305.880,56
SEBinvest AKL Global OpportunityDK00609082671.040.790,56

DTU’s investeringspolitik

Uddrag af DTU’s ”Strategi for finansiel risikostyring”.

Anbringelse af likvide midler

DTU er omfattet af bekendtgørelse nr. 1525 af 28/10/2020 om anbringelse og bestyrelse af fondsmidler (anbringelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen fastslår, at midler, som tilhører fonde, skal anbringes forsvarligt og bedst muligt. Dette indebærer en række begrænsninger for anbringelse af midler, herunder at højst 75 pct. må anbringes i erhvervsobligationer og aktier.

Anbringelse af likviditet hos kapitalforvaltere kan alene ske efter bestyrelsens beslutning.

DTU foretager kun socialt og etisk ansvarlige investeringer, hvilket medfører, at investeringer ikke foretages i selskaber, der overtræder internationalt anerkendte normer som ”UN Principles for Responsible Investments (UNPRI)” og ESG (Environment, Social and Governance), uanset om DTU selv foretager investeringerne, eller om disse foretages via kapitalforvaltere.

Med venlig hilsen,

Laura Junker Clausen

Conclusion

We found that at leasts the fonds SEBinvest AKL Japan Hybrid I (DK0060812741) and SEBinvest AKL US High Yield Bond (DK0060812907) included fossil fuel companies. We also found that DTU has no policy to exclude all fossil fuel companies from their portofolio so we decided to launch the campaign.

small side note: we did not include bonds in our request, of which DTU also owns a considerable amount. This would have been informative as well, but we knew enough from the request as it was to move on with the campaign.